Dieren in #Corona tijden

Als deze periode ons één zaak geleerd heeft, is het wel dat wanneer sociaal contact verdwijnt, de mens zich ongemakkelijk gaat voelen. Het isoleren van mensen heeft altijd een zware impact.  Denk maar mensen in gevangenschap. Mensen zijn kuddedieren, ze verblijven graag in elkaars gezelschap. Alhoewel hier uitzonderingen op bestaan. 

Veel mensen hebben nu tijd om te gaan wandelen met hun hond. Een aantal mensen gaan er zelfs speciaal daarvoor ééntje in huis halen. Eigenlijk is dat laatste een egoïstische houding van de mens: ze gebruiken het dier voor hun eigen welzijn. Maar wat straks, na corona, wanneer ze weer gaan werken, de kinderen terug op school zitten, en ze weer op reis kunnen vertrekken? 

Minder mensen zien katten als hulpmiddel tegen eenzaamheid, maar dit is een foute inschatting. Niemand weet beter om te gaan met isolatie en afzondering dan katten. Al eeuwenlang zijn ze in staat gebleken perfect alleen te kunnen leven. Het is een misvatting dat ze asociaal zouden zijn. Ze zijn het verre van … 

Het verschil tussen “honden- & kattenmensen” is vaak een verschil in aanmaak van endorfine. “Hondenmensen” houden vaak van sport, het aangaan van uitdagingen.  Of het nu fietsen, zwemmen, lopen of wandelen betreft, zorgt bij “hondenmensen” voor de aanmaak van de gelukshormonen serotonine en dopamine. Ze krijgen, dankzij hun prestaties, een gelukkiger gevoel. Het is gewoon een chemische reactie in de hersenen. Iedereen is er dus van overtuigd dat sporten gezond is voor de mentale gezondheid, en daarom aanbevolen aan iedereen. 

Persoonlijk ben ik het daar niet volledig mee eens. Sommige mensen krijgen gewoon geen geluksgevoel door sporten, ze vinden het maar niks en het werkt niet bij hen. Vaak zijn het ook de mensen waarbij men minder verslavingen gaat registreren. Ze kiezen minder vlug voor sport maar ook minder vlug voor een druggerelateerde vlucht in het leven.

Hoe komen deze “types mensen” dan aan hun gelukshormoon?  Vaak is het voor hen niet eenvoudig om hun weg te vinden in het leven. Het zijn  geen meelopers, geen blinde volgers, ze zwemmen nogal eens tegenstroom. Niet omdat ze persé moeilijk zijn, maar omdat het chemisch proces in hun hersenen anders werkt dan bij de grote meerderheid. Ze worden dan ook vaak gezien als raar.  In de middeleeuwen noemden ze soms wel heksen, een naam die uitgevonden werd om mensen die niet meeliepen met de meerderheid, te klasseren en zelfs op gruwelijke wijze te vermoorden. 

Nochtans, heeft men toen op den duur moeten inzien, dat net die mensen pandemische toestanden, de pest toen, beter doorstonden dan andere. Vaak werden ze ook geassocieerd met katten (liefst zwarte). Volgens mij is alles te herleiden tot … ons geluks-hormoon en meer bepaald “oxytocine”, soms het knuffelhormoon genaamd.

Het blijkt een superhormoon te zijn. Het breekt het stress-hormoon af. Mensen zijn sociale dieren en hebben elkaars contact nodig. Knuffelen is werkelijk perfect als u even wat oxytocine tekortkomt. Zelfs oogcontact of een simpele aanraking helpt. Wist u dat tegenwoordig mensen leiden aan ‘huidhonger ‘? We raken elkaar niet genoeg aan en ons lichaam heeft het echt nodig.

Dat is precies het hormoon wat we nodig hebben in isolatie, of nu “Covid-19 tijden”, samen met vitamine D. Dat laatste zorgt ook voor een goed humeur.  
Wist u dat katten “Oxytocine” bij mensen kunnen aanmaken, die chemische reactie in uw hoofd, uw hersenen? Hoe dat werkt leg ik hier even uit: 

Uw kat knuffelen geeft een wereld van verschil voor zowel mens als voor kat. 
Katten hebben geleerd alleen te leven en hebben zich door de eeuwen heen aangepast om ook sociaal te kunnen leven. Een kat die alleen leefde, eeuwen terug, moest een systeem ontwikkelen om te overleven. Dat deden ze ook. Het systeem werd “SPINNEN” (en dat zijn niet van die rare beesten, die nuttig zijn om ongedierte te vangen, maar vergelijkbaar.) Het spinnen bij katten vangt niet het rondlopende ongedierte, maar wel het ongedierte wat in uw hersenen kan binnendringen. Wat de mens kapot maakt tijdens langdurige isolaties.

Wat is SPINNEN precies: het is een ritmisch vibrerend geluid op lage frequentie. Na onderzoek is gebleken dat spinnen bij katten botten kan genezen. Dus katten die ziek zijn gaan ook spinnen. Zo slagen ze erin zichzelf te helen bij verwondingen. Maar het spinnen doet veel meer. Ze doen het om zichzelf een veilig gevoel te geven. Bij mensen op de schoot bijvoorbeeld. Zo creëren ze oxytocine in hun hersenen.

Laat dat nu precies de sleutel zijn om u goed te voelen in corona-tijden. Het spinnen van moederkatten gebeurt ook naar hun kittens toe, het geeft hen mentale voedingskracht voor het leven.  Als uw kat in uw armen ligt te spinnen is dat niet anders, het zal uw geluks-hormoon aanwakkeren en u stabieler maken tijdens uw isolatie. Vergeet dus nooit dankbaar te zijn voor de gezondheid die u krijgt van uw huisdier.
Een laatste bron vermelde zelfs dat katten ondersteunen bij beademing

(Engels) – Clinical observations of cats that are suffering from upper respiratory conditions resulting in dyspnea, or trouble breathing, indicate that purring helps the cat breathe more easily. In fact, respiratory distress related to heart disease isn’t nearly as common in cats as it is in dogs and humans. A person with respiratory problems might also be able to breathe easier if a purring cat is nearby.


Verder is geweten dat jonge kinderen een betere immuniteit opbouwen door met katten te spelen. Ze leren ook omgaan met dieren en aangezien wij ook dieren zijn… Zo leren ze respect aan voor alle diersoorten, de natuur, onze planeet. Seriemoordenaars en psychopaten blijken vaak een verleden te hebben waar ze eerder kleine dieren mishandelden en vaak gruwelijk vermoorden, eer ze overgingen naar de andere diersoort: de mens …

Raf Van Duyse is katten-gedragsdeskundige en oprichter van Kattenadvies iVZW, een non-profit die zich wereldwijd DE link tussen Mens en Kat noemt. 

Laat een reactie achter

nl_NLNederlands